Wehkamp: analyse van het falende internetpublicatieproces

 

Achtergrond

In 2005 wilde de grootste online moderetailer van Nederland de frequentie van hun catalogi opvoeren van 2 per jaar naar 1 per maand en had daarom haar publicatieproces gereorganiseerd. Dit hield ook in dat het proces om producten online te zetten, werd beïnvloed en dus aangepast. In deze periode was ik de interim manager van de afdeling Fashion Art & Copy en moest ik de teamtransitie naar deze nieuwe processen leiden.

 

Opdracht

Na de start van dit nieuwe proces werd ineens duidelijk dat meer dan 2000 afbeeldingen op de website niet klopten. Het was onduidelijk wat dit had veroorzaakt, wie verantwoordelijk was en hoe we konden voorkomen dat het weer zou gebeuren. Ik werd gevraagd om de situatie te analyseren en oplossingen aan te dragen.

 

Rol & resultaat

Door de Kepner Tregoe methode en de Apollo Root Cause methode voor probleemanalyse toe te passen, vond ik de oorzaken en kwam ik met oplossingen. Alle personen die deelnamen aan het proces betrok ik bij een analyse workshop om hun inzichten en input te krijgen. Vervolgens ontving ik input van de betrokken afdelingshoofden.

 

Oorzaken voor dit probleem bleken:

  • Planning en processen waren ontoereikend.
  • Richtlijnen voor webbeelden waren onduidelijk.
  • Bestandsnamen van webbeelden waren niet te onderscheiden van bestandsnamen van catalogusbeelden.
  • Er was een capaciteitsprobleem op de internetafdeling.
  • Communicatie binnen de processtroom was ontoereikend.

 

Deze problemen werden aangepakt en bij de volgende publicatieronde waren er geen fouten.

 

 

Start typing and press Enter to search